Magda Pflege

Pomoc seniorom z chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera występuje najczęściej u osób starszych. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Aloisa Alzheimera, który w 1907 r. po raz pierwszy opisał przypadek pacjentki z objawami tej choroby. Powoduje ona uszkodzenia w korze mózgowej, co prowadzi do kłopotów z mową, pamięcią czy myśleniem. Niestety choroba rozwija się i z czasem powoduje coraz większe problemy.

Etap początkowy:

 • Wielokrotnie dopytywanie się o dzień i godzinę oraz zadawanie wciąż tych samych pytań.
 • Kłopoty z przypominaniem sobie pewnych zdarzeń oraz z zapamiętywaniem krótkich informacji.
 • Szukanie różnych przedmiotów, zapominanie, gdzie co leży w domu.
 • Trudności w znalezieniu właściwego słowa.
 • Problemy z liczeniem pieniędzy czy prostymi działaniami matematycznymi.
 • Apatia i obojętność, utrata zainteresowań, rezygnacja z wcześniejszego hobby.
 • Częste zmiany nastroju, drażliwość.

Otępienie umiarkowane

 • Gubienie się w dotychczas znanym otoczeniu, np. w drodze do domu, do parku.
 • Zapominanie imion bliskich osób.
 • Problemy z rozpoznawaniem znajomych osób.
 • Kłopoty ze zrozumieniem mowy.
 • Bezsenność i trudności w zasypianiu.

Otępienie głębokie

 • Kłopoty z porozumiewaniem się nawet w prostych sprawach, czasem całkowity zanik mowy.
 • Niemożność ubrania się czy umycia, nawet z pomocą opiekuna.
 • Niechęć do dbania o higienę osobistą.
 • Problemy z poruszaniem się i koordynacją ruchową.
 • Niepokój, rozdrażnienie, a nawet agresja.
 • Całkowita apatia i brak reakcji w wielu sytuacjach.

Pomoc opiekunki jest niezbędna w przypadku chorych na Alzheimera. Poniżej porady ułatwiające pracę z takim podopiecznym.

 • Zorganizowanie bezpiecznego domu. Na przykład jeśli chory ma coraz większe problemy z chodzeniem, warto podkleić dywan lub całkowicie go usunąć, zorganizować lampki, aby oświetlały drogę choremu w nocy itp.
 • Zabezpieczenie drzwi wejściowych i balkonowych, aby chory nie mógł sam wyjść.
 • Zabezpieczenie przedmiotów niebezpiecznych typu noże i nożyczki oraz środków czystości i wszelkiej chemii.
 • Aktywizacja fizyczna, czyli zachęcanie do wykonywania prostych czynności, np. podlania kwiatów, rozpakowanie zakupów czy obrania warzyw.
 • Aktywizacja umysłowa, np. rozmowa o rodzinie, młodości chorego, wspólne oglądanie zdjęć, układanie prostych puzzli, rysowanie, rozmowa o tym, co widać za oknem itp.
 • Wydawanie krótkich i jednoznacznych poleceń, np. załóż spodnie, umyj ręce. Dodatkowo warto pokazać gestem, jak to zrobić.
 • Przyjazny ton wypowiedzi zawsze ułatwia współpracę z chorym. Osoba, która wyczuje zdenerwowanie czy zniecierpliwienie w głosie opiekunki, sama staje się poddenerwowana.
 • Uprzedzanie, co zaraz będziemy robić, żeby podopieczny nie był zaskoczony, np. teraz idziemy się umyć.
 • Opisanie szafek, żeby ułatwić seniorowi znalezienie potrzebnych rzeczy.
 • Użycie plastikowych kubków (np. ze słomką) lub gumowych podkładek pod naczyniami ułatwi ich trzymanie, a także zapobiegnie zmiażdżeniu szklanki czy rozlaniu napoju.
 • W przypadku, gdy chory je mało i niechętnie, powinno się podawać jedzenie częściej, ale w mniejszych porcjach. Dobrym pomysłem będzie też podawanie specjalistycznych preparatów żywienia medycznego. Mają one niewielką objętość, a przy tym bogactwo składników odżywczych.
 • Stały harmonogram dnia: posiłki, spacer zawsze o tej samej porze. Da to choremu większe poczucie bezpieczeństwa.